Stavební činnost, rekonstrukce, novostavby, zateplení, dotace
...již od roku 1991

Monitoring, revize a trasování kanalizace

Pomocí monitoringu, revize a trasování kanalizace je možné zabránit nepříjemným následkům poškození kanalizačního potrubí, jako prosáknutí odpadních vod do okolní půdy nebo přímo zhroucení špatné kanalizace.

Proto provádíme pečlivé kontroly, monitorování a revize kanalizací, kontroly těsnosti vodovodních řádů, tlakových a podtlakových kanalizací. Monitoring je také vhodný pro kontrolu kvality odvedené práce a pro lokalizaci problému v kanalizačním systému.

Kamerové zkoušky kanalizací

Kamerové zkoušky kanalizace slouží k prozkoumání těsnosti potrubí a kanalizačních systémů. Jsou rovněž vhodné pro kontrolu provedeného díla, proces kolaudačního řízení a pro vyhledávání a lokalizaci problémů v kanalizacích. Umožňují také rychlou a přesnou kontrolu kvality práce dodavatele inženýrských sítí a prokázání kvality odvedeného díla.

Rychle a pečlivě zkontrolujeme každou kanalizaci. Přejete si vyhotovit cenovou kalkulaci?

K čemu lze využít kamerové zkoušky

  • kontrola provedení díla
  • pro proces kolaudačního řízení
  • vyhledávání závad a lokalizace problémů v kanalizaci
  • při rekonstrukci a renovaci kanalizace
  • monitoring a mapování kanalizace
  • vyhledávání zakrytých šachet, odboček a přípojek
  • tvorba vstupních dat do GIS databází
  • zakreslení situace do digitálních nebo tištěných map

Naše systémy pro kontrolu kanalizací

K monitoringu kanalizačních systémů využíváme nejnovější technologie a systémy, které nám pomohou rychle a spolehlivě analyzovat stav potrubí. Díky nim můžeme lokalizovat problémy a provádět bezvýkopové sanace potrubí.

DN 25 – DN 150

Tronic C20 – jedná se o přenosný barevný kamerový systém, tak zvanou nástrčnou kameru. Dosah je přibližně 30 m od vstupního otvoru, přesný dosah je však dle konkrétních podmínek. Tento kamerový systém umí poskytnout náhled s lokalizací a definici problému v potrubí. Je možné jej využít i pro vnitřní rozvody potrubí.

DN 100 – DN 1600

Technologie RTH 100 je založena na systému televizní kamery s otočnou hlavou pro použití v profilech od DN 100 mm, který je ovládán z monitorovacího vozidla. Digitálně zaznamenává obraz na médium CD nebo DVD s možností popisu zjištěné závady. Následně také vytiskne podrobný protokol prohlídky s barevnými snímky, grafem podélného sklonu potrubí a zjištění a měření ovality a deformace laserovým zářičem.