Stavební činnost, rekonstrukce, novostavby, zateplení, dotace
...již od roku 1991

Tlakové zkoušky těsnosti potrubí vodovodu a kanalizace

Tlakové zkoušky vodovodního potrubí kanalizace slouží k prověření dobré těsnosti kanalizačních a potrubních systémů. Tyto zkoušky provádíme za pomocí moderních a prověřených technik, které spolehlivě zjistí případné závady na potrubí a v kanalizačním systému. Díky tomu je zamezeno nepříjemným následkům špatného těsnění, jako například prosakování odpadních vod ven z potrubí.

Proč je důležitá tlaková zkouška

  • tlaková zkouška spolehlivě prověří těsnost kanalizace, vodovodů, jímek a nádrží
  • revize kanalizace zjistí případné závady na potrubí
  • zkoušku těsnosti je nutné provést u právě dokončeného potrubí a pravidelně při kontrole starých rozvodů
  • díky zjištění závad při revizi je možné odstranit chyby včas

Zkouška těsnosti kanalizace by neměla být podceňována.

Kontaktujte nás

Kromě zkoušky kanalizačních potrubí také provádíme zkoušky těsnosti vodovodních řádů, tlakových a podtlakových kanalizací, za pomocí elektrické tlakové pumpy REMS e push.

Zkoušku těsnosti kanalizace provádíme dvěma metodami. První z nich je metoda zkoušky stlačeným vzduchem, kdy odpadá časově náročné napouštění úseku vodou. Druhou metodou je zkouška vodou o volné hladině, která je vhodná ke zkoušce těsnosti šachet, jímek a nádrží.