Stavební činnost, rekonstrukce, novostavby, zateplení, dotace
...již od roku 1991

Několik kroků, díky kterým docílíte energeticky úsporného domu

Zateplení domů je velmi účinným řešením, jak se vyhnout vysokým poplatkům za vytápění. Jak ale vybrat vhodný zateplovací systém?

Ať už plánujete novostavbu, nebo rekonstrukci staršího domu, cílem by měla být především energetická nenáročnost celého objektu. Kombinace vhodně zvoleného stavebního materiálu a systému zateplení vám přinese značné úspory za vytápění. Pro zdravé a příjemné klima v domě je také důležité správné větrání vnitřních prostor a typ vytápění.

Seznámíme vás s nejpoužívanějšími stavebními a izolačními materiály a upozorníme na jejich vlastnosti, které mohou být klíčové ve vašem konečném rozhodování. Jedině se všemi informacemi zvolíte vhodné zateplení rodinného domu.

Skladba materiálu a jeho tepelně-izolační vlastnosti jsou klíčové

Dnešní trh nám nabízí poměrně široký výběr stavebních materiálů a izolací. Máme tedy k dispozici hned několik možností, jak dosáhnout konečného řešení - energeticky úsporného domu. V našich klimatických podmínkách je nejčastější doplnění současné zděné stavby o tepelnou izolaci umístěnou vně obvodového pláště. Z našich více než 20letých zkušeností vyplývá, že nejoblíbenější jsou 2 varianty skladby pláště.

Zdivo z keramických cihelných tvárnic doplněné o tepelnou izolaci

Moderní keramické cihelné tvárnice Heluz, Porotherm a další o tloušťce 30 - 40 cm se vyzdívají na maltu ve vodorovných spárách, nebo na pěnu. Zdivo může být opatřeno vnějším zateplením z fasádního polystyrenu, případně izolací z minerálních vláken (minerální vaty). Vata je však o 30 % dražším materiálem, navíc s podobnými izolačními vlastnostmi jako má polystyren. Největší výhodou vaty je její prodyšnost. Z těchto důvodů doporučujeme její užití hlavně u starších objektů.

Stěna zateplená izolací z minerálních vláken vyžaduje jedině silikonovou omítku, která disponuje stejnými vlastnostmi jako minerální vata, je prodyšná. V případě použití neprodyšné akrylátové omítky na vatu se celý systém znehodnotí a propustnost přestává fungovat. Vaše investice by pak byla zbytečná.

Zdivo z přesných tvárnic Ytong, Porfix, H+H doplněné o tepelnou izolaci

Přesné pórobetonové tvárnice se vyzdívají ve vodorovných spárách na lepidlo a z vnější strany jsou doplněné o tepelnou izolaci. Tloušťka stěny je totožná s keramickou cihlou, při zateplení fasády se tedy postupuje obdobně. Pórobeton má však vlastnost navíc - má schopnost akumulovat teplo a poté ho vyzařovat ve směru do vnitřních prostor. Keramické tvárnice obsahují vzduchové mezery, a tak při vypnutí topení zase rychle vystydnou.

Další významné kroky pro snížení energetické náročnosti budovy

  • Při rekonstrukci domu za účelem snížení výdajů za vytápění je také nutná výměna oken. Můžete volit dřevěná eurookna, nebo cenově dostupnější plastová okna. Obě tyto varianty jsou z hlediska tepelně-izolačního srovnatelné. Nevýhodou eurooken může být jejich údržba, k penetraci oken se však přistupuje zhruba až po 7-10 letech.
  • Nedílnou součástí kompletního zateplení domu je také zateplení střechy. Zateplení střešního pláště rovných střech se provádí polystyrenem tloušťky cca 20 cm. U šikmých střech se izolace provádí z minerální vaty o tloušťce rovněž cca 20 cm.
  • Lze také zateplit strop ve sklepě. Používá se převážně fasádní polystyren o tloušťce 10 – 12 cm v případě, že to dovolí stávající světlá výška sklepních prostor.
  • Velmi důležité je také zateplení spodní stavby objektu, tedy základů a podlah. Základy a sokly lze zateplit extrudovaným polystyrenem o menší tloušťce, než je zateplení pláště. Extrudovaný polystyren je nenasákavý – je tedy vhodný právě pro spodní stavbu. Izolace podlah v přízemí se provádí u místností pro běžné bydlení z polystyrenu Z 100 tloušťky 10-12 cm.

Vytápění a větrání - gró zdravého klima v domě

v případě, že chceme dosáhnout velkých energetických úspor za provoz domu, je vhodné přemýšlet o alternativních zdrojích energie. Jednou z možností je ekologické vytápění tepelným čerpadlem vzduch - voda. Má zároveň vyvinuté tzv. nucené větrání, kdy je vzduch z místnosti nasáván, čištěn a bez ochlazení vrácen zpět do vnitřních prostor. Je tedy mnohem úspornější, než klasické větrání okny. Tento systém vyžaduje vyšší investici, odměnou vám je však vysoký komfort bydlení.

Nejste si jisti svým rozhodnutím? Kontaktujte nás, ochotně vám poradíme, jak docílit nejhospodárnějšího způsobu zateplení právě vašeho domu.

Prohlédněte si realizaci zateplení domů před a po