Stavební činnost, rekonstrukce, novostavby, zateplení, dotace
...již od roku 1991

Dotace Zelená úsporám na zateplování a rekonstrukce domů

Naše firma prošla původní vlnou dotačního programu Zelená úsporám se 100% úspěšností. Všechny realizované projekty byly zákazníkům proplaceny. Využijte proto naše znalosti a zkušenosti v novém dotačním programu Nová zelená úsporám. Poskytujeme komplexní služby pro obdržení dotace - vypracování projektu, kalkulace, vyřízení žádosti a pochopitelně i realizaci samotného zateplení domu či výměny oken.

Výše dotace na rodinné a bytové domy

Dotace na zateplení bytového domu se pohybují od 260 do 340 č/m2. Zateplení bytových domů doporučujeme provádět včetně tepelné izolace střechy. Dosáhnete pak na vyšší dotaci. 

Dotace na zateplení rodinného domu činí od 500 do 800 Kč/m2, podle výše energetických úspor. A to je velmi výhodné, když se cena kompletní izolace domu (s tloušťkou 14 cm) pohybuje okolo 980,- Kč bez DPH. A na výměnu oken v rodinném domě činí dotace od 2100 do 3800 Kč/m2

Dále lze získat dotace na samotnou výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností nebo také na nový kotel, tepelné čerpadlo a další efektivní zdroje energie. Více se dočtete v jednotlivých přílohách k vyřizování dotací.

Základní pravidla pro rodinné domy v roce 2016

Od 15. 3. 2016 lze žádat o dotace na bytové domy v Praze. Můžete tak získat až 30 % uznatelných nákladů zpět. Žádosti lze podávat i v průběhu stavby, a to až do konce roku 2021. Vše za vás zařídíme.

V dotačním programu Nová zelená úsporám jsme zapsáni ve více sekcích

  • dodávky a montáž plastových oken
  • dodávky a montáž plastových dveří
  • zateplení objektů polystyrenem
  • zateplení objektů minerální vatou

Naši registraci najdete na www.novazelenausporam.cz v seznamu odborných dodavatelů pod číslem SOD pro zateplení budov: 12339822 nebo 72960973 a pod číslem SOD pro plastová okna: 72960973.

Máte zájem o zateplení domu nebo výměnu oken v rámci programu Nová zelená úsporám? Kontaktujte nás! Od 1. 4. 2015 je jednodušší legislativa a rychlejší vyřizování žádostí, přičemž lze získat příspěvek i na samotný projekt.

Jaké jsou sledované parametry pro získání dotace

  • průměrný součinitel prostupu tepla budovy – Uem [W/(m2.K)]
  • měrná roční potřeba tepla na vytápění – EA [kWh/(m2.rok)]

Pro jednotlivé hladiny podpory budou určeny hraniční hodnoty těchto parametrů. Jejich dosažení bude nutné doložit odborným posudkem, jehož součástí je Průkaz energetické náročnosti budovy pro výchozí a nový stav.

Po obhlédnutí objektu vám vypočteme výši možné dotace v programu Nová zelená úsporám a po odsouhlasení zhotovíme projekt. Kontaktujte nás pro sjednání obhlídky.

Rekonstrukce rodinného domu Roztoky u Prahy

Na podzim 2015 jsme provedli rekonstrukci staršího rodinného domu v Roztokách u Prahy. Majitelům jsme zařídili dotaci z programu Nová zelená úsporám. A co všechno rekonstrukce domu zahrnovala? Jednalo se o výměnu oken, zateplení fasády a stropu garáže a také zateplení půdního prostoru minerální vatou. Všechny podmínky pro získání dotace byly splněny a celá rekonstrukce proběhla bez problémů.

Další spokojení majitelé

V rámci Nová zelená úsporám jsme zateplili fasádu i plochou střechu.

Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám

Příjem žádostí o dotace na bytové domy z programu Nová zelená úsporám je spuštěn! Pražské byty se nově dočkají vyšší maximální podpory, která dosahuje až 30 % způsobilých výdajů. Žádosti o dotaci ze zelené úsporám na bytové domy můžete podávat až do konce roku 2021.

Vyřízení dotace

Vyřízení dotace

Poskytujeme komplexní služby pro získání dotace Nová zelená úsporám. Vypracujeme pro vás projekt, kalkulaci, vyřídíme za vás žádost o dotaci a pochopitelně zajistíme i realizaci zateplení domu, výměny oken či zateplení a hydroizolaci plochých střech.

Dotace IROP

Dotace IROP

Rádi byste snížily náklady na vytápění a zároveň zlepšily kvalitu svého bydlení? V případě bytových domů se nabízí nové zateplení, které vám mimo jiné přinese celkové zvýšení hodnoty nemovitosti, nový energetický štítek i další benefity. Přečtěte si více nejen o jednoznačných výhodách, ale také o možnosti financování realizace formou dotace.