Stavební činnost, rekonstrukce, novostavby, zateplení, dotace
...již od roku 1991

Dotace Zelená úsporám na zateplování a rekonstrukce domů

Naše firma prošla původní vlnou dotačního programu Zelená úsporám se 100% úspěšností. Všechny realizované projekty byly zákazníkům proplaceny. Využijte proto naše znalosti a zkušenosti v novém dotačním programu Nová zelená úsporám. Poskytujeme komplexní služby pro obdržení dotace - vypracování projektu, kalkulace, vyřízení žádosti a pochopitelně i realizaci samotného zateplení domu či výměny oken.

Výše dotace na rodinné a bytové domy

Dotace na zateplení bytového domu se pohybují od 260 do 340 č/m2. Zateplení bytových domů doporučujeme provádět včetně tepelné izolace střechy. Dosáhnete pak na vyšší dotaci. 

Dotace na zateplení rodinného domu činí od 500 do 800 Kč/m2, podle výše energetických úspor. A to je velmi výhodné, když se cena kompletní izolace domu (s tloušťkou 14 cm) pohybuje okolo 980,- Kč bez DPH. A na výměnu oken v rodinném domě činí dotace od 2100 do 3800 Kč/m2

Dále lze získat dotace na samotnou výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností nebo také na nový kotel, tepelné čerpadlo a další efektivní zdroje energie. Více se dočtete v jednotlivých přílohách k vyřizování dotací.

Základní pravidla pro rodinné domy v roce 2016

Od 15. 3. 2016 lze žádat o dotace na bytové domy v Praze. Můžete tak získat až 30 % uznatelných nákladů zpět. Žádosti lze podávat i v průběhu stavby, a to až do konce roku 2021. Vše za vás zařídíme.

V dotačním programu Nová zelená úsporám jsme zapsáni ve více sekcích

  • dodávky a montáž plastových oken
  • dodávky a montáž plastových dveří
  • zateplení objektů polystyrenem
  • zateplení objektů minerální vatou

Naši registraci najdete na www.novazelenausporam.cz v seznamu odborných dodavatelů pod číslem SOD pro zateplení budov: 12339822 nebo 72960973 a pod číslem SOD pro plastová okna: 72960973.

Máte zájem o zateplení domu nebo výměnu oken v rámci programu Nová zelená úsporám? Kontaktujte nás! Od 1. 4. 2015 je jednodušší legislativa a rychlejší vyřizování žádostí, přičemž lze získat příspěvek i na samotný projekt.

Jaké jsou sledované parametry pro získání dotace

  • průměrný součinitel prostupu tepla budovy – Uem [W/(m2.K)]
  • měrná roční potřeba tepla na vytápění – EA [kWh/(m2.rok)]

Pro jednotlivé hladiny podpory budou určeny hraniční hodnoty těchto parametrů. Jejich dosažení bude nutné doložit odborným posudkem, jehož součástí je Průkaz energetické náročnosti budovy pro výchozí a nový stav.

Po obhlédnutí objektu vám vypočteme výši možné dotace v programu Nová zelená úsporám a po odsouhlasení zhotovíme projekt. Kontaktujte nás pro sjednání obhlídky.

Rekonstrukce rodinného domu Roztoky u Prahy

Na podzim 2015 jsme provedli rekonstrukci staršího rodinného domu v Roztokách u Prahy. Majitelům jsme zařídili dotaci z programu Nová zelená úsporám. A co všechno rekonstrukce domu zahrnovala? Jednalo se o výměnu oken, zateplení fasády a stropu garáže a také zateplení půdního prostoru minerální vatou. Všechny podmínky pro získání dotace byly splněny a celá rekonstrukce proběhla bez problémů.

Další spokojení majitelé

V rámci Nová zelená úsporám jsme zateplili fasádu i plochou střechu.

Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám je tady! Příjem žádostí o dotace na zateplení domu nebo bytu z programu Nová zelená úsporám je platný až do roku 2030 s novými podmínkami a vyššími dotacemi.

Vyřízení dotace

Vyřízení dotace

Poskytujeme komplexní služby pro získání dotace Nová zelená úsporám. Vypracujeme pro vás projekt, kalkulaci, vyřídíme za vás žádost o dotaci a pochopitelně zajistíme i realizaci zateplení domu, výměny oken či zateplení a hydroizolaci plochých střech.

Dotace IROP

Dotace IROP

Rádi byste snížily náklady na vytápění a zároveň zlepšily kvalitu svého bydlení? V případě bytových domů se nabízí nové zateplení, které vám mimo jiné přinese celkové zvýšení hodnoty nemovitosti, nový energetický štítek i další benefity. Přečtěte si více nejen o jednoznačných výhodách, ale také o možnosti financování realizace formou dotace.

Zelená úsporám Light - dotace na výměnu oken a dveří a zateplení

Zelená úsporám Light - dotace na výměnu oken a dveří a zateplení

Lidé s nižšími příjmy a důchodci mohou snížit výdaje za energie díky programu Nová zelená úsporám Light. Ceny za energie jsou v současné době vysoké a řadě domácností s nižšími příjmy berou značnou část jejich měsíčního rozpočtu. V zimním období obzvlášť.