Stavební činnost, rekonstrukce, novostavby, zateplení, dotace
...již od roku 1991

Technologický postup zateplení fasády

Jak správně zateplit fasádu a jak se vyvarovat případným chybám? Čtěte dál.

Abyste se mohli těšit ze všech výhod, které vám zateplená fasáda nabízí, je velmi důležitý správný technologický postup zateplení. Při neodborném zásahu totiž často dochází ke vzniku tepelných mostů, kterými nejen uniká teplo z interiéru, ale je to především místo náchylné ke vzniku vlhkosti a plísní. Proto vám vždy doporučujeme zateplení fasády od profesionálů. Na celou realizaci tak získáte záruku.

V současnosti můžete využít dotace z programu Nová zelená úsporám na snížení energetické náročnosti svého domu. V případě zateplení fasády a výměny oken můžete získat až 50 % nákladů zpět. Veškerou dokumentaci a podání žádosti o dotaci za vás vyřídíme.

Kontaktujte nás

Jak zlepšujeme tepelně-technické parametry domů

V našem stavebnictví Miloslav Hladík využíváme vnější kontaktní zateplovací systém (mezinárodně označovaný jako ETICS). Systém se skládá z několika přesně definovaných vrstev. Tepelnou izolaci pak zajišťuje polystyren nebo minerální vata. My nejčastěji používáme moderní šedý polystyren, který má perfektní tepelně-izolační vlastnosti. Díky tomu můžeme používat slabší polystyrenové desky a snižují se i náklady na realizaci.

Na zateplení fasády ale rozhodně nestačí koupit jen polystyrenové desky. Musíte zvolit také správná lepidla, kvalitní perlinku, vhodné hmoždinky, profily a důležitou roli hraje také omítka. Zateplení fasády proto nechte na odbornících.

Postup zateplení:

  • Jako první je potřeba připravit podklad, který by měl být rovný a zbavený všech uvolněných částí. Je nutné ho napenetrovat, což zajistí spojení podkladu s lepidlem.
  • Systém zakládáme na hliníkové soklové lišty, které se navzájem spojují plastovými spojkami.
  • Fasádní desky lepíme směrem od soklové lišty nahoru, a to ve vodorovných řadách na vazbu podobně jako cihly.
  • Pomocí talířových hmoždinek je potřeba desky ukotvit - spotřebujeme minimálně 4 kusy hmoždinek na 1 desku.
  • Na rohy, okolí parapetů a oken používáme hliníkové lišty s výztužnou tkaninou (perlinkou). Díky nim jsou nejvíce namáhaná místa dobře spojená s celou plochou fasády. Zároveň chrání rohy před případným uražením.
  • Plochu přebrousíme do naprosté roviny. Nyní je připravená pro nanesení stěrky. Stěrku natahujeme odspodu nahoru. Vtlačíme do ní výztužnou tkaninu - perlinku, která musí být do stěrky zcela ponořená, nesmí být na povrchu vidět. Při napojování perlinky je velmi důležité, aby se překrývala minimálně na 10 cm.
  • Jakmile je stěrka suchá, je nutné povrch napenetrovat a připravit tak na vrstvu omítky - fasády. Fasáda má nejen okrasnou funkci, ale především chrání celý zateplovací systém před poškozením.

Při nedodržení technického postupu zateplení dochází k mnoha chybám. Výsledkem je pak praskající omítka (nejčastěji kolem oken), zatékání vody ke zdivu a jeho následná degradace nebo vznik tepelných mostů. Špatně zateplená fasáda pak pro vás znamená starosti a nutné opravy, které se samozřejmě pojí i s vyššími náklady. Stavebnictví Miloslav Hladík už má spoustu spokojených zákazníků - podívejte se na naše reference.

Zateplení rodinného domu