Stavební činnost, rekonstrukce, novostavby, zateplení, dotace
...již od roku 1991

Nejčastější dotazy k programu Nová zelená úsporám Light

Dotační program Nová zelená úsporám Light je určen především pro okamžité řešení zateplení domů. Čerpat z něj mohou hlavně senioři a také jinak ekonomicky znevýhodněné domácnosti. Chcete-li ho využít též, ale nevíte, jestli splňujete podmínky, pojďte se s námi podívat na nejčastější otázky k NZÚ Light.

Proč si vybrat firmu MH stavebnictví

Zateplení fasád zajišťujeme déle než 30 let

Zateplení fasád zajišťujeme déle než 30 let

Výměnu oken a dveří realizujeme déle než 15 let

Výměnu oken a dveří realizujeme déle než 15 let

Od podpisu smlouvy vše zrealizujeme do 2 měsíců

Od podpisu smlouvy vše zrealizujeme do 2 měsíců

S dotacemi máme zkušenosti již od roku 2009

S dotacemi máme zkušenosti již od roku 2009

Mohu si zažádat o podporu z programu Nová zelená úsporám Light?

První důležitou podmínkou pro získání podpory je vlastnictví nebo spoluvlastnictví rodinného domu, případně trvale obývaného rekreačního objektu. Dále musí být všichni, kdo tento dům obývají, ve starobním důchodu či invalidním důchodu 3. stupně. Nárok mají také ty domácnosti, které čerpaly od 12. září 2022 příspěvek na bydlení.

Kterou část domu bych si měl nechat zateplit?

Tohle rozhodnutí je zcela na vás. V první řadě byste si měli projít svůj dům a kriticky zhodnotit, kudy vám uniká nejvíc tepla. Pokud máte starší okna a nevyhovující dveře, nabízejí se jako první věc k výměně. Teplo ale často utíká i přes nekvalitní fasádu nebo skrze strop či podlahu. Částku 150 000 Kč můžete rozložit mezi jednotlivé části domu tak, abyste pokryli ta místa, která opravu vyžadují nejurgentněji.

Kdy si můžu o dotaci požádat?

Oficiální datum spuštění programu NZÚ Light je 9. ledna 2023. Od tohoto dne můžete žádost podat. Pro urychlení stavebních prací nutných pro zateplení domu je možné žádost zaslat jak před, tak i v průběhu nebo po realizaci veškerých úprav. V každém případě ale dbejte na pořízení důkladné fotodokumentace, kterou je třeba doložit. 
Dotace může být přiznána i zpětně, a to na úpravy uskutečněné od 12. září 2022.
 

Jaké dokumenty bych si měl pro podání žádosti připravit?

V první řadě byste měli mít připravené potvrzení o přiznání starobního nebo invalidního důchodu. Případně doklad o příspěvku na bydlení. Dále si nachystejte dokument, který potvrdí vlastnictví bankovního účtu, na který vám následně bude dotace vyplacena.

Nezapomeňte ani na fotodokumentaci inkriminovaných míst ještě v původním stavu. A zároveň si nechte vypracovat Odborný posudek navrhovaných opatření, o který můžete požádat na MAS, EKIS nebo m-EKIS.

Jakým způsobem mohu o dotaci požádat?

K podání žádosti budete potřebovat elektronickou identitu, přes kterou vše odešlete. Pokud s tímto způsobem komunikace nemáte zkušenosti, můžete se obrátit na speciálně vyškolené pracovníky ze zmíněných MAS, EKIS nebo m-EKIS, kteří vám rádi poradí a pomohou. Samozřejmě můžete o pomoc požádat i členy rodiny nebo své blízké.

Jak mohu podat žádost, když nevlastním počítač?

V tomto případě se opět nabízí možnost požádat o pomoc rodinu. Stejně tak se můžete spojit s odborníky z MAS, EKIS nebo m-EKIS. Ti vám kromě pomoci s podáním žádosti (a asistence při přípravě všech náležitostí) umí poradit i s výběrem vhodné oblasti pro zateplení a renovaci.

Kdo může zateplení na mém domě provést?

V tomto případě se nabízí dvě možnosti. Buď můžete zateplení provést svépomocí, nebo je možné se obrátit na specializované firmy. My vám rádi pomůžeme s výměnou oken, výměnou vchodových dveří nebo zateplením fasády. Neváhejte se na nás obrátit.

Jak budu prokazovat uskutečněné zateplení?

Pro uznání dotace je třeba po samotné realizaci zateplení dodat fotografie stavu před a po. Zároveň musíte předložit také Zprávu o provedených opatřeních, kterou necháte potvrdit na MAS, EKIS nebo m-EKIS.

Na koho se můžu obrátit, když si nevím rady?

S formálními dotazy se obracejte na vyškolené poradce NZÚ Light, konkrétně na příslušné MAS, EKIS nebo m-EKIS. Pokud máte konkrétní nebo technické dotazy týkající se výměny oken a vchodových dveří nebo zateplení fasád, rádi vám poradíme i my.

 

Pro jasnější vysvětlení toho, kdo může o dotaci žádat pro vás máme i pár konkrétních situací ze života

Vlastníkem domu je můj potomek. Na uvedené adrese ale bydlíme pouze já a moje žena, oba jsme starobní důchodci. Máme na dotaci nárok?

V případě, že má zmíněný potomek trvalé bydliště na dané adrese a zároveň je starobní nebo invalidní důchodce, případně čerpá příspěvek na bydlení, můžete o dotaci požádat. Pokud tyto podmínky nesplňujete, není pro vás tento program určen.

Jako starobní důchodce spoluvlastním dům, kde bydlím, s dcerou v produktivním věku. Ta se mnou ale na dané adrese nebydlí. Mohu o dotaci požádat?

Ano. Je třeba pouze potvrdit v čestném prohlášení, že dcera skutečně bydlí jinde a jako spoluvlastník s chystanou renovací souhlasí.

Rád bych tento dotační program využil k zateplení domu, který vlastním a kde i bydlím. Nemám ale na dané adrese nahlášený trvalý pobyt. Můžu i přesto příspěvek získat?

V tomto případě bohužel ne. Podmínkou programu je to, že vlastník domu v něm má zároveň trvalé bydliště.

Já a můj manžel jsme starobní důchodci a rádi bychom čerpali dotaci z programu NZÚ Light. Spolu s námi ale v domě bydlí také nezletilý vnuk a studující, zletilá vnučka. Můžeme o příspěvek požádat?

Ano. V případě, že s vámi sdílí domácnost pouze osoby nezletilé, případně studující, máte na přiznání dotace nárok.

Vlastníkem domu, ve kterém já a moje manželka (oba starobní důchodci) bydlíme, je náš syn. Ten nám tam zřídil věcné břemeno, ale v domě s námi nebydlí. Můžeme podat žádost o dotaci?

V tomto případě bohužel nárok na podporu z programu NZÚ Light nemáte. O dotaci může žádat pouze vlastník domu, který má na dané adrese trvalé bydliště a splňuje podmínky programu.