Stavební činnost, rekonstrukce, novostavby, zateplení, dotace
...již od roku 1991

Obecné informace o programu Nová zelená úsporám Light

Ceny za energie jsou v současné době vysoké a řadě domácností s nižšími příjmy berou značnou část jejich měsíčního rozpočtu. V zimním období obzvlášť. Ministerstvo životního prostředí na tuto skutečnost zareagovalo dotačním programem Nová zelená úsporám Light (NZÚ Light), který byl spuštěn 9. ledna 2023.

Proč si vybrat firmu MH stavebnictví

Zateplení fasád zajišťujeme déle než 30 let

Zateplení fasád zajišťujeme déle než 30 let

Výměnu oken a dveří realizujeme déle než 15 let

Výměnu oken a dveří realizujeme déle než 15 let

Od podpisu smlouvy vše zrealizujeme do 2 měsíců

Od podpisu smlouvy vše zrealizujeme do 2 měsíců

S dotacemi máme zkušenosti již od roku 2009

S dotacemi máme zkušenosti již od roku 2009

Pro koho je program Nová zelená úsporám Light určený

Dotační program Nová zelená úsporám Light má za cíl pomoci ekonomicky slabším občanům se zateplením jejich domů. Dotace na zateplení domu jsou určeny hlavně pro samostatně žijící seniory.

Pokud jsou všichni, kteří trvale žijí pod vaší střechou příjemci starobního důchodu nebo invalidního důchodu třetího stupně, můžete o podporu zažádat. To stejné platí také pro domácnosti, které v období od 12. září 2022 do data podání žádosti pobíraly příspěvek na bydlení.

V případě, že podmínky splňujete, ale na stejné adrese má nahlášený trvalý pobyt další osoba v produktivním věku, nemusíte se bát, že na dotaci nedosáhnete. Stačí sepsat čestné prohlášení o tom, že tento člověk s vámi reálně nebydlí.

Na jaké způsoby zateplení domu se program Nová zelená úsporám Light vztahuje

Na začátek je třeba poznamenat, že program Nová zelená úsporám není určen pro kompletní renovaci celého domu. Výše dotace na zateplení by měla pomoci s vyřešením těch nejpalčivějších problémů. Pokud ale hledáte cestu, jak rychle ušetřit za energie, může pro vás být tento program řešením.

Program Nová zelená úsporám Light lze využít na několik oblastí zateplení. Konkrétně se jedná o:

  • zateplení fasády,
  • výměnu oken,
  • zateplení stropu,
  • zateplení střechy,
  • zateplení podlahy,
  • zateplení vchodových dveří.
S profesionálním zateplením fasády, výměnou oken a výměnou vchodových dveří vám rádi pomůžeme. Díky využití vhodných materiálů pro ukotvení a izolaci bude úspora za energie ještě znatelnější.

Výše dotace, kterou lze skrze program Nová zelená úsporám Light získat

Díky zmiňovanému programu můžete získat dotaci ve výši až 150 000 Kč. Je třeba dodat, že tato maximální částka je určena pro jeden dům jako celek. Můžete ji tedy rozdělit mezi jednotlivé zateplovací prvky, ale nelze na každý úkon získat celou částku. Co je ale třeba také zmínit, je možnost zažádat si o finance na rekonstrukci předem.

Pojďme se blíže podívat na oblasti, s jejichž rekonstrukcí vám můžeme pomoci.

Dotace na zateplení fasády

Jak již bylo řečeno, na zateplení domu můžete získat dotaci až 150 000 Kč. V případě, že se rozhodnete ji využít právě na fasádu, jedná se o částku 6 000 Kč za běžný metr. Podpora vám tedy může pokrýt až 25 metrů nové fasády.

Dotace na výměnu oken

Další z možností, jak zateplit dům, je výměna starých oken za nové s lepšími izolačními vlastnostmi. V místnostech, které jsou vytápěné, je možné díky této dotaci vyměnit jak okna klasická , tak i střešní okna a balkónové dveře. Získat můžete až 12 000 Kč na jeden kus výplně. Pokud bychom počítali s maximální částkou na jedno okno, tak by to pro vás znamenalo minimálně 12 nových oken s lepšími termoizolačními vlastnostmi.

Dotace na výměnu vchodových dveří

Teplo z domu často uniká také starými nebo nekvalitními vchodovými dveřmi. Proto je i jejich výměnu možné financovat prostřednictvím dotačního programu Nová zelená úsporám Light. Na jedny dveře můžete získat až 18 000 Kč. Pokud má váš dům několik vstupů, můžete jich vyměnit více až do celkového maximálního limitu 150 000 Kč.
 

Co potřebuji k získání dotace přes program Nová zelená úsporám Light

Podmínky programu Nová zelená úsporám Light pro získání dotace na zateplení domu jsou v tomto případě jednoduché. Jak jsme již zmínili, dotace jsou určeny hlavně pro seniory. Proto je třeba, abyste doložili čerpání důchodu, případně příspěvku na bydlení. Dále budete potřebovat potvrzení o vlastnictví bankovního účtu, kam vám bude příspěvek zaslán. Zároveň se neobejdete bez důkladné fotodokumentace. K žádosti je třeba přiložit fotky nezaizolované fasády, původních oken nebo dalších částí domu, kudy vám teplo uniká. Po dokončení prací pak budete potřebovat také fotodokumentaci provedených změn.

K samotnému podání žádosti pak budete potřebovat ještě elektronickou identitu. S její pomocí se přihlásíte do informačního systému AIS SFŽP ČR a následně můžete vyplnit příslušný formulář. Pokud s tímto postupem nemáte zkušenosti, není třeba házet flintu do žita, můžete obrátit buď na někoho blízkého nebo vám zdarma a ochotně pomohou odborníci z MAS, EKIS a m-EKIS. Ti jsou na oblast získání dotací na zateplení domů pro důchodce speciálně proškoleni.

Žádosti o dotace je možné podávat od 9. ledna 2023 s tím, že na realizaci máte rok. Zároveň je možné o dotaci žádat i zpětně a to až k 12. září 2022. Pokud tedy máte možnost, můžete proces zahájit hned. Však nejlépe sami víte, kolik stojí energie v domě bez zateplení.